Reforma sektora vina u EU

portal o vinu

Europska komisija razmatra mogućnost zadržavanja nekog oblika regulacije sektora vina, fleksibilnijeg od postojećeg sustava pra