Muke korčulanskih vinara

vinograd

Epidemiološka situacija s koronavirusom dovela je u probleme sve privredne djelatnosti, a posebno one koje su usko vezane uz tu