Kraj krivotvorenju vina?

čaša

Tržište vina često je preplavljeno lažiranim proizvodima, a svaki dan se prave i prodaju nove i još teže uočljive krivotvorine.