portal o vinu

Najviše vina na svijetu, po glavi stanovnika, konzumira se u Vatikanu, Andori i u Hrvatskoj. Pokazalo je to istraživanje The Wine Institutea koje je objavio Forbes.

Na popisu se nalaze podaci za 15 zemalja od kojih su sve Europske osim Urugvaja, a dobiveni podaci za svaku zemlju uspoređuju se s podacima koji vrijede za SAD.

Prema ovom popisu Hrvati prosječno godišnje popiju 44,2 litre vina godišnje, a iznad njih su stanovnici Andore s 46,26 popijenih litara i Vatikan s 54,26 litara popijenog vina po glavi stanovnika.

Iza Hrvatske su ostale zemlje poput Francuske, Portugala i Italije dok u odnosu na SAD Hrvati popiju četiri puta više vina.