Postup Donja Banda 2006.

portal o vinu

Postup je ime ograničenog vinogradarskog položaja u pelješkom vinogorju (površine od oko 50 ha) te je od 1967.