zgrada

HGK Županijska komora Pule i DNV GL Adriatica organiziraju seminar "Certifikacija vinarija prema IFS Food standardu" koji će se održati u četvrtak, 16. siječnja, od 10 do 13 sati u Komori na adresi Cararrina 5.

Tijekom poludnevnog seminara polaznici će se, kroz teoriju i primjere iz prakse, upoznati s osnovnim zahtjevima IFS standarda i njegovom primjenom u vinarijama. Dio seminara će biti usmjeren na KO (Knock-Out) zahtjeve, kao i na probleme patvorenja proizvoda (Food Fraud).

Seminar je namijenjen članovima uprava, voditeljima timova za sigurnost hrane, tehnolozima u proizvodnji, voditeljima procesa, vlasnicima i drugim osobama koje su na bilo koji način aktivno uključene u primjenu sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću proizvoda.

Organizatori su za predstavnike tvrtki članica HGK osigurali sudjelovanje bez plaćanja. Za prijavu treba ispuniti formular na web stranicama Županijske komore, najkasnije do 13. siječnja.

glasistre.hr