zdravica

Deset godina Bosna i Hercegovina pokušava donijeti novi zakon o vinu BiH koji bi bio usklađen sa zakonodavstvom Evropske unije, izjavio je medijima prošle godine Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

No sudeći prema informaciji koju je nedavno pripremilo ovo ministarstvo, napredak je postignut kada su članovi radne grupe za izradu zakona otputovali na dvodnevne sastanke u Mostar i Trebinje, a značajan poticaj bila je prezentacija predstavnika proizvođača grožđa i vina iz Češke.

U toj informaciji, koja tretira poduzete mjere za poboljšanje vanjskotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje, navode se aktivnosti koje su poduzete 2020. i 2021. godine na izradi zakona o vinu.

Prvo je u ožujku 2020. godine ministar Košarac donio odluku koja se tiče formiranja radne grupe, a godinu kasnije, u martu 2021, na konzultativnom online sastanku je konstatirao da efikasniji rad grupe zahtijeva okupljanje članova na dvodnevno kontinuirano zasjedanje. Zatim su uz podršku projekta EU4AGRI, koji je primarno financiran sredstvima Europske unije (EU) u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), i održana dva dvodnevna sastanka.

Sastanku Radne grupe koji je održan u Mostaru u travnju 2021. godine, poseban doprinos radu dao je predstavnik proizvođača grožđa i vina iz Češke, koji je svojom konkretnom prezentacijom ukazao na najvažnije poteškoće s kojima su se suočili proizvođači vina u Češkoj prilikom pristupanja EU. Pored toga, istaknute su koristi koje proizvođačima donosi prihvaćanje i primjena EU standarda i zakonodavstva u vinskom sektoru. Ova prezentacija bila je značajan poticaj za konstruktivan pristup Radne grupe u raspravi i formuliranju odredbi nacrta Zakona o vinu Bosne i Hercegovine - piše u informaciji.

Novi sastanak organiziran je u Trebinju u svibnju 2021. godine, na kojem se radilo na formuliranju odredbi u Nacrtu zakona i usuglašavanju odredbi preostalih članova stručnog prednacrta zakona, što je i realizirano.
Postignut je visok stupanj usuglašavanja odredbi, dok će se odredbe Nacrta zakona koje nisu usuglašene kandidirati za ministarsku razinu - piše u informaciji.

Navodi se da su održane i stručne radionice, u Tesliću, na Vlašiću i u Beogradu, na temu tehničke podrške uspostavljanju vinogradarsko-vinarskih registara u tijeku 2021. godine.
U okviru ovih radionica dogovorena je metodologija rada na izradi tehničke i funkcionalne specifikacije za nabavku softvera za registar vinogradara i vinara. Radionica u Beogradu je na konkretnim primjerima iz ove oblasti ukazala na problematiku u tijeku izgradnje registara i proširila vidike posebno u vezi s funkcionalnom specifikacijom i segmentom vizualizacije vinograda i georeferenciranja istih - piše u informaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Za očekivati je da donošenje zakona o vinu bude i ove godine u planu rada Ministarstva i "visoko na ljestvici prioriteta", kako je to prošle godine rekao ministar Košarac.