zastava

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore organizirati će, u sljedećem razdoblju, niz interaktivnih, edukativnih radionica za proizvođače grožđa i vina.

Cilj radionica je informiranje vinogradara i vinara u dijelu primjene odredbi Zakona o vinu i pratećih podzakonskih propisa, kako bi na što bolji način iskoristili mogućnosti za dalje unaprijeđenje svoje proizvodnje i nastupa na tržištu.

Fokus će biti na obuci proizvođača za vođenje evidencije u vinskom sektoru i približavanje značaja i procedure geografske zaštite vina.

Radionice će voditi dr Marija Krstić, načelnik Direkcije za biljnu proizvodnju i Danijela Zuber, savjetnik u Odjeljenju za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji.

Prva radionica održana je na Cetinju, u četvrtak, 22. novembra, s početkom u 10h, u dvorani zgrade Općine Cetinje.

Planirano je održavanje više radionica na istu temu u Podgorici i Virpazaru, u ovisnosti od interesa proizvođača.